Có gì mới?

Bài viết hồ sơ mới nhất

chào mọi người em có mua đàn 710 về tập nhưng chưa có điệu và tiếng .
mọi người ai có cho em xin với ak
em cảm ơn !!!
Top