Chung tay ủng hộ diễn đàn Keyboard Việt >>>

Sample dành riêng cho Yamaha S670

NguyenLuong

Thượng Đế
Đa số các bạn nhạc công chuyên nghiệp dùng Yamaha thì chọn dòng S7 hoặc S9 có bộ nhớ mở rộng lớn, nên một người chơi đàn để giải trí như mình tìm 1 bộ sample đầy đủ cho cây S670 có bộ nhớ mở rộng chỉ 32Mb khá khó khăn.
Tìm không ra nên mình phải tự dùng phần mềm Yamaha Expansion Manager ghép 1 bộ từ 3 bộ KBN, MLA và Voice Expansion tải trên mạng. File ppi mình làm cho đàn S670 dung lượng chỉ vỏn vẹn 31Mb nhưng đầy đủ các tiếng được liệt kê dưới đây.
1. KBN: bass so1 V3.0, bass so2 V3.0, SHAKUHACHI, Gta lead 2, Tranh Vuot MLA.
2. MLA V7: Sao VN, Bau MLA, Nhi MLA, Guitar hai ngoai, Guitar vong co, Lead sen MLA, Saxophone MLA, Kim MLA, Xiao MLA, EDM Lead 1 MLA, EDM Lead 2 MLA, EDM Lead 2 MLA, EDM Lead 3 MLA, EDM Lead 4 MLA, Hypersaw Lead MLA, EDM Click 1 MLA, EDM Click 2 MLA, EDM Click 3 MLA, EDM Click 4 MLA, EDM Click 5 MLA, EDM Pizz MLA, EDM Gamer MLA, Hard EDM MLA, Voice MLA, Bass Synth MLA, DeadMau Bass MLA, Poc Lead MLA, ClickWood MLA, Noise Bass, EDM Bass.
3. Voice Expansion: Sao tieu, sao truc, ken loa, dan day, ha uy di, dan sen, dan sen tr, dan sen & tr, dan co, dan co Ens, Dan Tranh, Dan Tranh Tr, Dan Tranh & tr, dan kim, dan bau, dan T'rung, Dan Da, Trong Cai.
Link tải:
 

Keyboard Duc Luong

Thượng Đế
Đa số các bạn nhạc công chuyên nghiệp dùng Yamaha thì chọn dòng S7 hoặc S9 có bộ nhớ mở rộng lớn, nên một người chơi đàn để giải trí như mình tìm 1 bộ sample đầy đủ cho cây S670 có bộ nhớ mở rộng chỉ 32Mb khá khó khăn.
Tìm không ra nên mình phải tự dùng phần mềm Yamaha Expansion Manager ghép 1 bộ từ 3 bộ KBN, MLA và Voice Expansion tải trên mạng. File ppi mình làm cho đàn S670 dung lượng chỉ vỏn vẹn 31Mb nhưng đầy đủ các tiếng được liệt kê dưới đây.
1. KBN: bass so1 V3.0, bass so2 V3.0, SHAKUHACHI, Gta lead 2, Tranh Vuot MLA.
2. MLA V7: Sao VN, Bau MLA, Nhi MLA, Guitar hai ngoai, Guitar vong co, Lead sen MLA, Saxophone MLA, Kim MLA, Xiao MLA, EDM Lead 1 MLA, EDM Lead 2 MLA, EDM Lead 2 MLA, EDM Lead 3 MLA, EDM Lead 4 MLA, Hypersaw Lead MLA, EDM Click 1 MLA, EDM Click 2 MLA, EDM Click 3 MLA, EDM Click 4 MLA, EDM Click 5 MLA, EDM Pizz MLA, EDM Gamer MLA, Hard EDM MLA, Voice MLA, Bass Synth MLA, DeadMau Bass MLA, Poc Lead MLA, ClickWood MLA, Noise Bass, EDM Bass.
3. Voice Expansion: Sao tieu, sao truc, ken loa, dan day, ha uy di, dan sen, dan sen tr, dan sen & tr, dan co, dan co Ens, Dan Tranh, Dan Tranh Tr, Dan Tranh & tr, dan kim, dan bau, dan T'rung, Dan Da, Trong Cai.
Link tải:
Cám ơn bạn đã chia sẻ cho tôi cùng ae. tiện đây chia sẻ cho ae mấy bộ PFF để sửa nhé.
 

betion

Thượng Đế
Đa số các bạn nhạc công chuyên nghiệp dùng Yamaha thì chọn dòng S7 hoặc S9 có bộ nhớ mở rộng lớn, nên một người chơi đàn để giải trí như mình tìm 1 bộ sample đầy đủ cho cây S670 có bộ nhớ mở rộng chỉ 32Mb khá khó khăn.
|
Tìm không ra nên mình phải tự dùng phần mềm Yamaha Expansion Manager ghép 1 bộ từ 3 bộ KBN, MLA và Voice Expansion tải trên mạng. File ppi mình làm cho đàn S670 dung lượng chỉ vỏn vẹn 31Mb nhưng đầy đủ các tiếng được liệt kê dưới đây.
  1. KBN: bass so1 V3.0, bass so2 V3.0, SHAKUHACHI, Gta lead 2, Tranh Vuot MLA.
  2. MLA V7: Sao VN, Bau MLA, Nhi MLA, Guitar hai ngoai, Guitar vong co, Lead sen MLA, Saxophone MLA, Kim MLA, Xiao MLA, EDM Lead 1 MLA, EDM Lead 2 MLA, EDM Lead 2 MLA, EDM Lead 3 MLA, EDM Lead 4 MLA, Hypersaw Lead MLA, EDM Click 1 MLA, EDM Click 2 MLA, EDM Click 3 MLA, EDM Click 4 MLA, EDM Click 5 MLA, EDM Pizz MLA, EDM Gamer MLA, Hard EDM MLA, Voice MLA, Bass Synth MLA, DeadMau Bass MLA, Poc Lead MLA, ClickWood MLA, Noise Bass, EDM Bass.
 

coin12

Thượng Đế
Đa số các bạn nhạc công chuyên nghiệp dùng Yamaha thì chọn dòng S7 hoặc S9 có bộ nhớ mở rộng lớn, nên một người chơi đàn để giải trí như mình tìm 1 bộ sample đầy đủ cho cây S670 có bộ nhớ mở rộng chỉ 32Mb khá khó khăn.
Tìm không ra nên mình phải tự dùng phần mềm Yamaha Expansion Manager ghép 1 bộ từ 3 bộ KBN, MLA và Voice Expansion tải trên mạng. File ppi mình làm cho đàn S670 dung lượng chỉ vỏn vẹn 31Mb nhưng đầy đủ các tiếng được liệt kê dưới đây.
  1. KBN: bass so1 V3.0, bass so2 V3.0, SHAKUHACHI, Gta lead 2, Tranh Vuot MLA.
  2. MLA V7: Sao VN, Bau MLA, Nhi MLA, Guitar hai ngoai, Guitar vong co, Lead sen MLA, Saxophone MLA, Kim MLA, Xiao MLA, EDM Lead 1 MLA, EDM Lead 2 MLA, EDM Lead 2 MLA, EDM Lead 3 MLA, EDM Lead 4 MLA, Hypersaw Lead MLA, EDM Click 1 MLA, EDM Click 2 MLA, EDM Click 3 MLA, EDM Click 4 MLA, EDM Click 5 MLA, EDM Pizz MLA, EDM Gamer MLA, Hard EDM MLA, Voice MLA, Bass Synth MLA, DeadMau Bass MLA, Poc Lead MLA, ClickWood MLA, Noise Bass, EDM Bass.
  3. Voice Expansion: Sao tieu, sao truc, ken loa, dan day, ha uy di, dan sen, dan sen tr, dan sen & tr, dan co, dan co Ens, Dan Tranh, Dan Tranh Tr, Dan Tranh & tr, dan kim, dan bau, dan T'rung, Dan Da, Trong Cai.
Link tải:
Cảm ơn vì thông tin này
 

Similar threads

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
1,471
Bài viết
4,583
Thành viên
12,545
Thành viên mới nhất
Trần Viết Tuấn

Latest threads

Top